REZERVASYON
 
EĞİRDİR’DE “UYUYAN GÜZEL” NERESİ?
EĞİRDİR ELMACILIĞININ TARİHÇESİ
PAPURATEŞ TAKIMI – EĞİRDİR
2000 YILLIK YEŞİLADA
EĞİRDİRLİ SADRAZAM
OLUKLACI'NIN TARİHİ
EĞİRDİR İSMİNİN EFSANESİ
ARKEOLOJİK VARLIKLAR
PROSTANNA
PARLAİS
AYASTEFANOS KİLİSESİ
EĞİRDİR KALESİ
HIZIRBEY CAMİİ
DÜNDARBEY MEDRESESİ
EĞİRDİR GÖLÜ
EĞİRDİR'DE NE YAPMALI?
2000 YILLIK YEŞİLADA
 
Her gün gidip geldiğimiz ve Eğirdir’in gözde yerlerinden Nis Adası dediğimiz Yeşil Ada 2000 yıllık bir yaşa sahip. Nerdeyse İsa’nın doğumu ile aynı. Zaten başlangıç tarihimiz de Hz. İsa’nın doğum tarihi.

Yeşil Ada, Hristiyanlara göre, Hristiyanlığın ilk yayılmaya başladığı yerlerden biri. İsa’nın 12 havarisinden biri olan St. Paul yapmış yayma işini. Bir bakıma Hristiyanlığın beşiği Yeşil Ada; daha sonra Yalvaç.

Yeşil Ada özellikle rahibelerin barındığı yer. Altı yaşından büyük erkek çocukların Yeşil Ada’ya, kadın rahibelerden dolayı, gelmeleri yasaklanmış. Rahibeler, adanın karşısında bulunan Karabağlara gider ve oradaki bağlardan elde edilen üzümlerle şarap üretirlermiş. Bu yüzden bu kısma rahibelerden dolayı “ Karıbağları” denmiş. İsim zaman içinde “Karabağları” haline dönmüş. Tıpkı Konya Bucağı’nın “Konnebucağı” olduğu gibi.

Hristiyanlar ile Müslümanlar adada uyum içinde yaşamışlar. 1402 yılına gelindiğinde Timur Han burayı zapt etmiş.

Ancak adada cami yokken birkaç tane kilise varmış. Kız kilisesi de denilen bu kiliselerden birini Müslümanlar cami yapmak istemişler. Bu istekleri Osmanlı tarihinde Genç Osman lakaplı İkinci Osman(2602-1622) zamanında gerçekleşmiş.

Yeşil Adalı Müslümanların yazdıkları mektup Genç Osman’ın eline geçmiş ve kız kiliselerinden birinin, tamir ve camiye dönüştürme masraflarının adalı Müslümanlarca karşılanması şartıyla, cami yapılmasına izin vermiş.

Padişah Genç Osman’ın Eğirdir ilgilisine gönderdiği mektup, Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilgi Sistem Dairesi Başkanlığı’nda aşağıdaki gibi yer almaktadır: ( Mektubun iyi anlaşılması için bazı yerleri Osmanlıcadan Türkçeye çevirdim.)

“Sidde-i Saadetime(Şanlı padişah makamıma) mektuplar gönderip Eğirdir kasabası ceziresinde (kayıtlı) Nis Adası’nda 18 bab kınısa( yüksek ibadet kapısı) olup kenaıs mezkurelerden(adı geçen kiliselerden) kız kilisesi demekle maruf kinisa, camii olmakla münasip(uygun) ve haraba müşerref olan(harap olmuş) yerlerin(yerlerini) tamir edüp Camii Şerif olmasın(olmasını) rica ettikleri (ettiklerini) bildirüp izn-i humayini erzan kılınmıştır (makamımızdan izin istenmiştir).

Buyurdum ki(emrettim)göresin zikr olunan kınısa müstamel olmayıp harap ve muattal ise (istenilen kız kilisesi eski, harap ve tamir ister durumda ise) kendi malları ile tamir ettirüp ikameti, Salat-ı Cuma ve iydeyn( Cuma ve dini bayramlarda namaz kılınması) ettiresin. Şöyle bilesin, alamet-i şerifeme itimat kılasın(şerefli isteğime uyulsun).”

Sayın Eğirdirliler Yeşil Ada ve Yeşil Ada Camisi’nin tarihin derinliklerinde kalmış hikayesi böyle.

Araştırmacı Yazar İlhan Şimşek,09.06.2014
Copyrights (c) 2015. www.nisotel.com